EIS BENEVOLEN

EIS BENEVOLEN

Elei nach un déi Leit déi sech dësen Sonnden an och déi Deeg virdrun sech Zäit geholl hun  fiir eis ze hëllefen fiir dass des Randonnée erëm eng Kéier een Erfolleg gouf
FLECHAGE :Claude, Ben, Pitt, Serge, Jeannot, Willy, Romain,
 RAVI. LASAUVAGE:Kewin, Fritz, Paul, RAVI. KANNERBONGERT:Rosi, Franka, Willy, Christiane, Diana,
 RAVI. SANGRIA:Alain, Ramona, Linda, Jill,
 INSCRIPTION:Maité, Jean-Marie, Francis, Marco,
 GRILL—BUVETTE:José, Nico, Denis, Chrescht, Alain, Brigitte, Sylvie, PAPARAZZI: Val, Walter